Emprego público

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 2 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS EN SITUACIÓN OU RISCO DE EXCLUSIÓN SOCIAL PERCEPTORAS DA RISGA.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 11 de agosto.

Bases da convocatoria

 
 
 
 

 

Procesos selectivos

CONVOCATORIA DUNHA PRAZA DE ARQUITECTA/O TÉCNICA/O EN RÉXIME DE INTERINIDADE POLO SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN E CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais dende o seguinte á publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Bases da convocatoria

Modelo de instancia

Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas

Listaxe definitiva de aspirantes admitidos e excluidos

 Acta de reunión do tribunal (25.08.2021)

Anuncio de aspirantes aprobados na fase de oposición

Plantilla de respostas

Acta do tribunal (08/09/2021)

Anuncio da relación de aprobados 

Procesos selectivos 

OFERTA E SELECCIÓN DUNHA PRAZA DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL).

Procesos selectivos 

2ª CONTRATACIÓN DE 4 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2021 LIÑA 3, EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

 

Procesos selectivos

1 PRAZA DE CONDUTOR DE CAMIÓN DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2021 LIÑA 3, EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

Resolución

Resultado da baremación e da puntuación total do proceso

 

Procesos selectivos

1ª CONTRATACIÓN DE 5 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2021 LIÑA 3, EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

Ver bases

Ver solicitude peón forestal

Ver solicitude peón de construcción

Ver resultado proceso selectivo

 

Procesos selectivos

CONVOCATORIA DO PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL LABORAL FIXO DA GARDERÍA MUNICIPAL DE MONDARIZ BALNEARIO INCLUÍDO NO PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL, POLO SISTEMA CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE (OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2018 DO CONCELLO DE MONDARIZ-BALNEARIO).

Ver bases

Ver solicitude director/a da gardería municipal

Ver solicitude técnico superior en educación infantil

Ver anuncio publicado no Boletín Oficial del Estado (BOE) No. 320 de data 8 de decembro de 2020″

Ver resolución lista provisional director gardería municipal

Ver resolución lista provisional técnico gardería municipal

Correción de erros relación provisional  de aspirantes admitidos e excluidos para cubrir tres prazas  de técnico superior en educación infantil

Lista definitiva de admitidos/excluidos para posto de director/a da gardería municipal e lugar de celebración das probas.

Acta del tribunal de valoración de las pruebas selectivas para la plaza de Director de guardería

Anuncio de la relación de aspirantes aprobados

Plantilla de respuestas del examen.

Resolución lista definitica 3 plazas de técnico superior en educación infantil e data de celebración das probas

Acta de reunión do tribunal 26.05.2021

Anexo á acta (puntuacións finais na fase de oposición)

Anuncio resultado final do proceso selectivo

Acta da reunión do tribunal (23.06.2021) puntuacións dos aspirantes

Anuncio de aspirantes aprobados na fase de oposición proceso selectivo técnico-a superior en educación infantil

Plantilla de respostas (técnico-a superior en educación infantil)

 

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 2 CONTRATOS DE PRÁCTICAS O ABEIRO DO PLAN DE DEPUTACIÓN PROVINCIAL “O TEU PRIMEIRO EMPREGO”.

Ver bases

Ver anuncio prazo presentación solicitudes

Ver solicitude licenciado-graduado dereito

Ver solicitude técnico superior en educación infantil

Ver puntuación final dos aspirantes

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA TÉCNICA ADMINISTRATIVA.

Ver bases revisadas (07/09/2020)

Ver bases

Ver anuncio puntuacións

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 1 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL)

Ver bases

Ver solicitude

Ver prazo presentación solicitudes

Ver resultado proceso selectivo

 

Procesos selectivos

CONTRATACIÓN CON CARÁCTER LABORAL TEMPORAL DUN/HA TÉCNICO/A DE TURISMO

Ver bases

Ver solicitude

Ver anuncio prazo presentación

Ver relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos

Ver anuncio puntuacións

 

Procesos selectivos

2ª CONTRATACIÓN Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2020: OFERTA E SELECCIÓN DE 5 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”

Ver bases

Ver declaración solicitude oficial de construcción

Ver declaración solicitude peón forestal

Ver resultado proceso selectivo

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 5 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2020 LIÑA 3 EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

Ver bases

Ver declaración solicitude oficial de construcción

Ver declaración solicitude peón forestal

Ver declaración solicitude xardiñeiro

Ver anuncio prazo solicitudes

Ver resultado proceso selectivo

Procesos selectivos

PROCESO SELECTIVO ENCARGADO/A OMIX/SERVIZOS CULTURAIS

Ver bases

Ver solicitude

Ver anuncio cualificación 1º exercicio

Ver anuncio cualificación 2º exercicio e final

Procesos selectivos

SELECCIÓN DE 5 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2019 LIÑA 3 EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

Ver anuncio

Ver bases

Ver solicitude

Ver anuncio proceso selectivo suspendido temporalmente

Ver anuncio datas probas peóns

Procesos selectivos

CONVOCATORIA PARA CUBRIR O POSTO DE XUÍZ DE PAZ SUBSTITUTO

Ver declaración responsable

 

Procesos selectivos

CONTRATACIÓN CON CARÁCTER LABORAL TEMPORAL DUN/HA TÉCNICO/A DE TURISMO

Ver anuncio

Ver bases

Ver solicitude

Ver relación definitiva de aspirantes admitdos

DATA REALIZACIÓN ENTREVISTA: 12 de xuño de 2019, ás 09:00 horas na Casa do Concello.

Ver puntuación final

 

Procesos selectivos

PROCESO SELECTIVO DE FUNCIONARIZACIÓN DE PERSOAL LABORAL FIXO DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO.

Ver bases

Ver anuncio resultado final do proceso selectivo

 

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 1 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL).

Ver bases

Ver solicitude

Ver anuncio resultado final do proceso selectivo

 

Procesos selectivos

SELECCIÓN DE 5 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2019 LIÑA 3 EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS.

Ver bases

Ver declaración solicitude

Ver anuncio horario probas

Ver anuncio puntuación reunión tribunal

 

Procesos selectivos

BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL PARA SUBSTITUCIÓN NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.

Ver bases

Ver instancia

Ver relación definitiva de admitidos e excluídos

LUGAR DE REALIZACIÓN PROBA: CASA DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO.

Ver puntuación

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL), Ó ABEIRO DO ESTABLECIDO NA ORDE DO 31 DE DECEMBRO DE 2017 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REGULAN AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL).