Emprego público

Procesos selectivos 

2ª CONTRATACIÓN DE 4 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2021 LIÑA 3, EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

 

Procesos selectivos

1 PRAZA DE CONDUTOR DE CAMIÓN DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2021 LIÑA 3, EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

Resolución

Resultado da baremación e da puntuación total do proceso

 

Procesos selectivos

1ª CONTRATACIÓN DE 5 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2021 LIÑA 3, EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

Ver bases

Ver solicitude peón forestal

Ver solicitude peón de construcción

Ver resultado proceso selectivo

 

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 2 CONTRATOS DE PRÁCTICAS O ABEIRO DO PLAN DE DEPUTACIÓN PROVINCIAL “O TEU PRIMEIRO EMPREGO”.

Ver bases

Ver anuncio prazo presentación solicitudes

Ver solicitude licenciado-graduado dereito

Ver solicitude técnico superior en educación infantil

Ver puntuación final dos aspirantes

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA TÉCNICA ADMINISTRATIVA.

Ver bases revisadas (07/09/2020)

Ver bases

Ver anuncio puntuacións

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 1 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL)

Ver bases

Ver solicitude

Ver prazo presentación solicitudes

Ver resultado proceso selectivo

 

Procesos selectivos

CONTRATACIÓN CON CARÁCTER LABORAL TEMPORAL DUN/HA TÉCNICO/A DE TURISMO

Ver bases

Ver solicitude

Ver anuncio prazo presentación

Ver relación provisional de aspirantes admitidos e excluídos

Ver anuncio puntuacións

 

Procesos selectivos

2ª CONTRATACIÓN Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2020: OFERTA E SELECCIÓN DE 5 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”

Ver bases

Ver declaración solicitude oficial de construcción

Ver declaración solicitude peón forestal

Ver resultado proceso selectivo

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 5 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2020 LIÑA 3 EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

Ver bases

Ver declaración solicitude oficial de construcción

Ver declaración solicitude peón forestal

Ver declaración solicitude xardiñeiro

Ver anuncio prazo solicitudes

Ver resultado proceso selectivo

Procesos selectivos

PROCESO SELECTIVO ENCARGADO/A OMIX/SERVIZOS CULTURAIS

Ver bases

Ver solicitude

Ver anuncio cualificación 1º exercicio

Ver anuncio cualificación 2º exercicio e final

Procesos selectivos

SELECCIÓN DE 5 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2019 LIÑA 3 EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

Ver anuncio

Ver bases

Ver solicitude

Ver anuncio proceso selectivo suspendido temporalmente

Ver anuncio datas probas peóns

Procesos selectivos

CONVOCATORIA PARA CUBRIR O POSTO DE XUÍZ DE PAZ SUBSTITUTO

Ver declaración responsable

 

Procesos selectivos

CONTRATACIÓN CON CARÁCTER LABORAL TEMPORAL DUN/HA TÉCNICO/A DE TURISMO

Ver anuncio

Ver bases

Ver solicitude

Ver relación definitiva de aspirantes admitdos

DATA REALIZACIÓN ENTREVISTA: 12 de xuño de 2019, ás 09:00 horas na Casa do Concello.

Ver puntuación final

 

Procesos selectivos

PROCESO SELECTIVO DE FUNCIONARIZACIÓN DE PERSOAL LABORAL FIXO DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO.

Ver bases

Ver anuncio resultado final do proceso selectivo

 

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 1 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL).

Ver bases

Ver solicitude

Ver anuncio resultado final do proceso selectivo

 

Procesos selectivos

SELECCIÓN DE 5 PRAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2019 LIÑA 3 EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS.

Ver bases

Ver declaración solicitude

Ver anuncio horario probas

Ver anuncio puntuación reunión tribunal

 

Procesos selectivos

BOLSA DE EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSOAL PARA SUBSTITUCIÓN NA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL.

Ver bases

Ver instancia

Ver relación definitiva de admitidos e excluídos

LUGAR DE REALIZACIÓN PROBA: CASA DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO.

Ver puntuación

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL), Ó ABEIRO DO ESTABLECIDO NA ORDE DO 31 DE DECEMBRO DE 2017 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REGULAN AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL).