Novas e actualidade

Concello de Mondariz Balneario

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL

Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por asistencia e estancia en fogares e residencia de anciáns, garderías infantís, albergues e outros establecementos análogos.

Fundación Mondariz Balneario

 

 

Servizo Municipal de Augas Oficina Virtual

Oficina tributaria ORAL