Empleo público

Procesos selectivos

1 PRAZA DE CONDUTOR DE CAMIÓN DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, Ó ABEIRO DO PLAN DE CONCELLOS 2021 LIÑA 3, EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS

Procesos selectivos

1ª CONTRATACIÓN DE 5 PLAZAS DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, AL AMPARO DEL PLAN DE CONCELLOS 2021 LÍNEA 3, EMPLEO Y CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALES

Ver bases

Ver solicitud peón forestal

Ver solicitud peón construcción

Ver resultado proceso selectivo

Procesos selectivos

OFERTA Y SELECCIÓN DE 2 CONTRATOS DE PRÁCTICAS AL AMPARO DEL PLAN DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL “O TEU PRIMEIRO EMPREGO”.

Ver bases

Ver anuncio plazo presentación solicitudes

Ver solicitud licenciado-graduado derecho

Ver solicitud técnico superior en educación infantil

Ver puntuación final de los aspirantes

 

Procesos selectivos

OFERTA Y SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA TÉCNICA ADMINISTRATIVA.

Ver bases revisadas (07/09/2020)

Ver bases

Ver anuncio puntuaciones

Procesos selectivos

OFERTA Y SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOMENTO DEL EMPLEO EN EL MEDIO RURAL (APROL RURAL)

Ver bases

Ver solicitud

Ver plazo presentación solicitudes

Ver resultado proceso selectivo

 

Procesos selectivos

CONTRATACIÓN CON CARÁCTER LABORAL TEMPORAL DE UN/A TÉCNICO/A DE TURISMO

Ver bases

Ver solicitud

Ver anuncio plazo presentación

Ver relación provisional de aspirantes admitidos y excluídos

Ver anuncio puntuaciones

Procesos selectivos

2ª CONTRATACIÓN AL AMPARO DEL PLAN DE AYUNTAMIENTOS 2020: OFERTA Y SELECCIÓN DE 5 PLAZAS DE PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”

Ver bases

Ver declaración solicitud oficial de construcción

Ver declaración solicitud peón forestal

Ver resultado proceso selectivo

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 5 PRLAZAS DE PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, AL AMPARO DEL «PLAN DE CONCELLOS 2020 LIÑA 3 EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS»

Ver bases

Ver declaración solicitud oficial de construcción

Ver declaración solicitud peón forestal

Ver declaración solicitud xardiñeiro

Ver anuncio plazo solicitudes

Ver resultado proceso selectivo

Procesos selectivos

PROCESO SELECTIVO ENCARGADO/A OMIX/SERVICIOS CULTURALES

Ver bases

Ver solicitud

Ver anuncio cualificación 1º ejercicio

Ver anuncio cualificación 2º ejercicio y final

Procesos selectivos

SELECCIÓN DE 5 PLAZAS DE PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, AL AMPARO DEL «PLAN DE CONCELLOS 2019 LIÑA 3 EMPREGO E CONSERVACIÓN E FUNCIONAMENTO DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS»

Ver anuncio

Ver bases

Ver solicitud

Ver anuncio proceso selectivo suspendido temporalmente

Ver anuncio fechas pruebas peones

Procesos selectivos

CONVOCATORIA PARA CUBRIR EL PUESTO DE JUEZ DE PAZ SUSTITUTO

Ver declaración responsable

 

Procesos selectivos

CONTRATACIÓN CON CARÁCTER LABORAL TEMPORAL DE UN/A TÉCNICO/A DE TURISMO

Ver anuncio

Ver bases

Ver solicitud

Ver relación definitiva de aspirantes admitdos

FECHA REALIZACIÓN ENTREVISTA: 12 de junio de 2019, a las 09:00 horas en la Casa del Ayuntamiento.

Ver puntuación final

 

Procesos selectivos

PROCESO SELECTIVO DE FUNCIONARIZACIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO DEL AYUNTAMIENTO DE MONDARIZ BALNEARIO.

Ver bases

Ver anuncio resultado final del proceso selectivo

 

Procesos selectivos

OFERTA Y SELECCIÓN DE 1 PLAZA DE PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FOMENTO DEL EMPLEO EN EL MEDIO RURAL (APROL RURAL).

Ver bases

Ver  solicitud

Ver anuncio resultado final do proceso selectivo

 

Procesos selectivos

SELECCIÓN DE 5 PLAZAS DE PERSONAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE “CONSERVACIÓN E MANTEMENTO DE BENS MUNICIPAIS”, AL AMPARO DEL PLAN DE CONCELLOS 2019 LÍNEA 3 EMPLEO Y CONSERVACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS MUNICIPALES.

Ver bases

Ver declaración solicitud

Ver anuncio horario pruebas

Ver anuncio puntuación reunión tribunal

 

Procesos selectivos

BOLSA DE EMPLEO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PERSONAL PARA SUSTITUCIÓN EN LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.

Ver bases

Ver instancia

Ver relación definitiva de admitidos y excluidos

LUGAR DE REALIZACIÓN PRUEBA: CASA DO CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO

Ver puntuación

Procesos selectivos

OFERTA E SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE PERSOAL LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA PARA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL), Ó ABEIRO DO ESTABLECIDO NA ORDE DO 31 DE DECEMBRO DE 2017 POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REGULAN AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO EMPREGO NO MEDIO RURAL (APROL RURAL).